badanie oct

Czy badanie OCT oka jest refundowane?

Optyczna koherentna tomografia plamki (OCT) jest jednym z największych postępów w technikach diagnostycznych w subspecjalności siatkówki i w okulistyce w ogóle.

OCT pozwala na badanie centralnego i najbardziej wizualnego obszaru siatkówki, plamki, z zachowaniem szczegółów praktycznie histologicznych, z możliwością identyfikacji kilku jej warstw, obecnie z bardzo wysoką rozdzielczością i w sposób nieinwazyjny. Dodatkowo możemy określić grubość siatkówki oraz zidentyfikować relację pomiędzy żelem szklistym a siatkówką, czyli ocenić interfejs szklistkowo-siatkówkowy.

Najnowsze osiągnięcia w zakresie OCT plamki obejmują określenie grubości i charakterystyki strukturalnej naczyniówki na poziomie plamki oraz możliwość wykonania angio-OCT, która pozwala na analizę naczyń krwionośnych siatkówki bez konieczności podawania dożylnego kontrastu, w przeciwieństwie do konwencjonalnej angiografii.

Wszystko to pozwala na rozpoznanie zmian w obszarze plamki wcześniej niż przy użyciu innych technik diagnostycznych, a także na ich monitorowanie, co pozwala na obiektywną ocenę ewolucji tych patologii i odpowiedzi na zastosowane leczenie i interwencje.

Kiedy należy wykonać OCT plamki?

Ogólną zasadą jest, że OCT plamki powinno być wykonywane we wszystkich przypadkach, w których z powodu klinicznego podejrzenia lub identyfikacji w badaniu dna oka wykrywana jest zmiana w plamce, ponieważ OCT pozwoli na lepszą charakterystykę zmiany.

Przebieg badania OCT

Badanie OCT nie wymaga żadnych większych przygotowań ze strony pacjenta. Podczas badania pacjent powinien znajdować się w pozycji siedzącej, a przed zabiegiem nie podaje się znieczulenia ani leków uspokajających. Zazwyczaj nie jest też konieczne rozszerzanie źrenicy, jak w przypadku innych badań diagnostycznych.

Czas trwania samego badania jest bardzo krótki, zaledwie kilka minut.  W momencie przeprowadzania badania, optometrysta lub okulista je przeprowadzający powie pacjentowi, aby ten patrzył na stały bodziec z szeroko otwartymi oczami.

Jeśli zajdzie potrzeba rozszerzenia źrenic pacjenta za pomocą zakroplenia oczu, badanie wykonuje się dopiero po 20 minutach od zakroplenia oczu.

badanie oczu

Jakie są główne zalety OCT?

Wprowadzenie tego badania obrazowego do konsultacji okulistycznych to istotny postęp w badaniu tylnego bieguna oka (siatkówki i ciała szklistego). Badanie pozwala m.in. na:

  • uzyskanie szczegółowego i wyraźnego obrazu siatkówki i nerwu wzrokowego, co nie jest możliwe w przypadku innych badań diagnostycznych.
  • dzięki tej technice okulista jest w stanie wykryć małe zmiany w siatkówce pacjenta, których znajomość jest bardzo cenna dla specjalisty. Zmiany te często pozostają niezauważone podczas wykonywania innych badań, takich jak badanie tylnej części oka.
  • nie wymaga bezpośredniego kontaktu z okiem, więc nie stosuje się znieczulenia.
  • nie powoduje żadnego dyskomfortu u pacjenta, jedynie dyskomfort spowodowany światłem lub błyskiem wytwarzanym przez urządzenie w celu wykonania zdjęcia, w niektórych przypadkach.
  • nie jest wymagane żadne wcześniejsze przygotowanie, chyba że wymagane jest rozszerzenie źrenic (w niektórych przypadkach nie jest to konieczne). Pacjent może prowadzić normalne życie zarówno przed jak i po badaniu.
  • jest bardzo szybkie (trwa zaledwie kilka sekund) i może być wykonywany nawet u dzieci.
  • nie powoduje żadnych skutków ubocznych.
  • wyniki są dostępne od ręki.
  • OCT zapewnia bardzo dokładne obrazy siatkówki i nerwu wzrokowego. W ten sposób, jego seryjne działanie w czasie umożliwia monitorowanie ewolucji badanej choroby, potrzeby leczenia i odpowiedzi pacjenta na nie.

Refundacja badania OCT

Za badanie OCT w Jeleniej Górze w Przychodni Zabobrze nie musimy płacić z własnej kieszeni, lecz możemy udać się na nie w ramach NFZ, o ile okulista stwierdzi, że zachodzi potrzeba wykonania tego typu badania i wystawi pacjentowi skierowanie. Co istotne, nie w każdym gabinecie okulistycznym istnieje możliwość wykonania badania OCT.